Çağımızın vazgeçilmez bir parçası olarak günlük hayatımızda önemli bir yer tutan teknoloji, teorik bilgi ile uygulama arasındaki boşluğu doldurmaktadır. Eğitim Teknolojileri, ilgili kuramların en etken ve olumlu uygulamalara dönüştürülmesi için personel, tasarım, araç-gereç, süreç ve yöntemlerden oluşturulmuş bir sistemler bütünüdür.
Lale Bahçesinde eğitim teknolojileri kullanımı, öğrencilerimizin motivasyonun artırılmasının yanı sıra, gelecekte sahip olacakları mesleklerde, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilmeleri ve teknoloji okur-yazarı olmalarını hedeflemektedir.
Eğitim Teknolojileri’nin uygulamasında, tüm sınıflarda akıllı tahta, bilgisayar, ses sistemleri, tablet ve dizüstü bilgisayar donanımları; ölçme ve değerlendirme için plickers, kahoot yazılımları; sınıf yönetimi, öğrenci davranış analizi ve veli iletişimi için ClassDojo yazılımı kullanılmaktadır. Ders içerikleri için, e-kitap ve elektronik ortamdaki materyaller için EBA (Eğitim
Bilişim Ağı), PhET (İnteraktif Benzetimler) ve Khan Akademiden faydalanılmaktadır.
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren, öğrencilerimize Code.org ve Scratch üzerinden Kodlama Dersi verilmesi ve Google Classroom üzerinden ödev verilmesi ve kontroller sağlanması planlanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here