İlkokul Eğitimi

0
3985
beyin Eğitim Modeli
Lale Bahçesi’nde her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması ile etkili öğretim sağlanır. Konular küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretim yapılır. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan diğerine geçilmez. Eksiklerle ilgili ek öğretim yapılır ve öğrenme tamamlanır. Kullanılan kaynak kitap ve materyaller Tam Öğrenme Modeli‘ne uygun seçilir.
Tam Öğrenme Modeline göre,
Hedef davranışlar doğrultusunda dersten önce ayrıntılı bir plan hazırlanır.
Giriş davranışları testi kullanılarak öğrencilerin ön bilgi, tutumları ortaya çıkarılır.
Testler not vermek amacıyla yapılmaz. Eksikleri belirleyip tamamlamak için yapılır.
Test sonucunda belirlenen eksik bilgiler tamamlanır olumsuz tutumlar iyileştirilir.
Öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak ünite işlenir.
İşlenen bölümle ilgili izleme testi uygulanır.
Test sonucuna göre öğrenemeyenlere tamamlayıcı, öğrenenlere zenginleştirici ek etkinlik uygulanır.
Tamamlama etkinliğine yönelik paralel izleme testi yapılır.
Sınıfın tamamı ünitenin en az %70’ini öğrendiğinde ünite bitirilir.

Alanında Uzman Öğretmenler
Lale Bahçesi’nde alanında uzman, tecrübeli ve yenilikleri takip eden öğretmenler ile tüm dersler Tam Öğrenme Modeline uygun olarak işlenir. Öğretmenlerimiz tasarladıkları yıllık planlarıyla eğitim-öğretime devam ederken, yıl boyu mesleki gelişimlerini katkı sağlayacak seminer, eğitim ve programlara katılırlar. Derslere olan motivasyonu artırmak için en yeni eğitim teknolojilerini takip ederler, uzmanlaştıkları bu teknolojileri sınıflarına entegre ederek öğrencilerimizin yeni teknolojileri öğrenmelerini ve beceri kazanmalarını sağlarlar.

Teknoloji Kullanımı
akilli-tahtaLale Bahçesi’nde tüm sınıflarda Akıllı Tahta ve entegre bilgisayarlar ile dersler oyunlaştırılarak işlenmektedir. Akıllı Tahtalar ile öğrencilerin derslere olan motivasyonu artırılırken, öğrencilerin ders içinde aktif rol alması hedeflenir. Öğrenciler belirli günlerde kendi tabletleriyle okula gelerek, Kahoot, Plickers gibi uygulamalarla hep birlikte ders işlerler. Bu uygulamaların amacı teknoloji kullanımını artırarak öğrencilerin yeni teknolojileri kullanmada beceriler kazanması ve teknoloji okur-yazarları olmalarıdır. Okulumuzda kullanılan Eğitim Teknolojileri hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Kodlama (Programlama)
kodlamaTabletle yapılan dersler dışında ayrıca bilgisayar laboratuvarında öğrencilerimiz kodlama (programlama) dersi alırlar. Bu sayede öğrencilerimiz, sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, kreatif düşünebilme gibi yetiler kazanırlar. Küçük yaşta programlama öğrenmenin önemini kavrayan programcılar bunu kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve diller geliştirmişlerdir. Çocuklara programlamayı sevdirecek ve eğlendirecek şekilde hazırlanmış bir çok uygulama mevcuttur. Bunlar Code.org, Scratch, CodeComabat, All Can Code uygulamalardır. Okulumuzda bu ve benzeri platformlarda öğrencilerimize eğitimler verilmektedir. Kodlama ders hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Zekâ ve Akıl Oyunları
abaloneLale Bahçesi’nde uzman eğitimciler eşliğinde öğrencilerimiz, her hafta Zekâ ve Akıl Oyunları derslerinde, hafıza, görsel algı, dikkat, problem çözme, strateji oluşturup geliştirme gibi yeteneklerini artırmak için oyunlar oynarlar. Zekâ ve Akıl Oyunları uygulanacak sınıf ve yaş grupları için yıllık planlar hazırlanır ve psikolog eşliğinde öğrencilerimize testler uygulanarak geliştirmesi gereken yeteneklerle ilgili oyunlar oynanır. Atölyemizden yıl boyunca öğrencilerimizin farklı kazanım ve yetenekler edineceği 35’ten fazla oyun bulunmaktadır.

Deneyler
Lale Bahçesi’nde klasik laboratuvarın yanı sıra öğrencilerimiz, Fen Bilgisi derslerinde, Eko Parkı kullanarak daha geniş ve doğal ortamda deneyler ve araştırmalar yaparlar. Lale Bahçesi Eko Parkı, biyolojik çeşitliliği inceleme, canlıları tanıma ve sınıflandırma konularında açık bir laboratuvar gibidir. Eko Park sadece oyun alanı olarak değil, ders işlemeye, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye uygun olarak tasarlanmıştır. Öğrenme ortamları oyun alanlarından izole edilmiş, derse olan motivasyonu artıracak ve konsantrasyonu sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Veli – Öğrenci – Öğretmen İletişimi
Lale Bahçesi’nde klasik iletişim yöntemlerinin yanı sıra iletişim için ClassDojo, Google Classroom gibi farklı teknoloji platformlarından yararlanılır. ClassDojo üzerinden öğrenci davranışları analiz edilerek, sınıf hikayeleri oluşturularak öğrentmen ve veli arasında bu mobil uygulama ile sürekli iletişim sağlanır. Google Classroom ile sınıf ve branş öğretmenlerinin dersler hakkında genel görüşleri bülten haline getirilerek, geçen haftanın işlenen konuları, yapılan etkinleri hakkında raporlar sunulur. Gelecek haftaya ait işlenecek dersler ve yapılacak etkinliklerle ilgili bilgiler verilir, ödevler ve görevler paylaşılır. Her cuma akşamı oluşturulan bültenler, veliler ile Google Classroom üzerinden paylaşılır.

Okul ve Sınıflar
Lale Bahçesi’nde 14 eğitim sınıfının yanısıra, İngilizce Sınıfı, Bilgisayar ve Fen Laboratuvarı, Spor Salonu, Çim Saha, Oyun Parkı, Eko Park, Konferans Salonu, Görsel Sanatlar Atölyesi, Zekâ ve Akıl Oyunları Atölyesi oluşturularak branş dersleri için özel eğitim alanları tasarlanmıştır. Bu sayede öğrenciler dersin eğitim alanında yaparak ve yaşayarak daha kalıcı ve tam öğrenme sağlarlar.
Lale Bahçesi’nde sınıflar, öğrencilerin konforu göz önüne alınarak tek kişi sıralar ve öğrenciye özel dolaplarla donatılmıştır. Tüm sınıflarda öğrencilerin deste ihtiyacını duyacakları materyaller hazır durumdadır. Öğrenciler ihtiyacı olan kitap ve defterleri eve götürürken kullanmayacakları malzemeleri dolaplarında saklayabilir. Bu sayede ev dışında kendi yaşam alanlarını kullanma ve yönetme konusunda tecrübe edinirler.
Lale Bahçesi’nde bulunan Eko Parkta, keçi, tavuk, horoz, sülün, light brama, tavşan olmak üzere 20’den fazla canlı bulunmaktadır. Eko Parkımız, öğrencilerimize şehir hayatında hiç tanışmadıkları canlılarla tanışma fırsatı sunarken, diğer canlılara saygılı, doğayı seven ve doğadaki diğer canlıların farkında olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here