Foreign Language Teaching Programme in Primary School
Lale Bahçesi İlkokulu olarak, etkin bir dil öğrenimi sunmak için bütün dil becerilerini yaş ve seviyeye uygun şekilde harmanlayarak öğrenme hedeflerimizi oluşturmaktayız. Hedeflerim izin başında; İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup yazma, dili özümseyerek kendini ifade etme, İletişimsel yeterlilik ve somut durumlarda dil kullanım edinimi gelmektedir.
Ders İçeriği – Süreç /The Content and Process of the Lesson
İlkokul bölümümüzde en doğru yöntem ve tekniklerle bezenmiş olarak haftada 8 saat İngilizce eğitimi sunulmaktadır. Dijital kullanıma elverişli olan yayınlarımızı Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım)programına göre işlemekteyiz.  Öğrencilerimiz,İngilizce dersini ana ders kitabı (main course)  ile İngilizce öğretmenlerimiz rehberliğinde; beceri derslerini (skills)  ise yabancı öğretmen (native) desteğiyle işlemektedirler.

english

Dil Öğreniminde Teknoloji / Language Learning Technologies
Değişen ve gelişen teknolojik uygulamaların takipçisi olarak eğitim öğretim ortamımızı bu ilerlemelerle zenginleştirmekteyiz. Öğrenci motivasyonumuzu güçlendiren akıllı tahta (smart board) yardımı ve bilgisayar – internet desteği ile derslerimiz daha da zevkli hale gelmektedir. Kitaplarımızın öğrenmeyi tamamlayıcı materyali olan “DVD”ler ile etkin öğrenme alanları oluştururken; İngilizce  hikaye, şarkı ve video desteğiyle İngilizcenin gerçek hayatın içine yansımalarını (learningthrough an authentic material) öğrencilere sunmaktayız. Ayrıca;  görsel destekli kartlar ve  oyunlar ile öğrenciler birbirlerini dinleyerek ve fikir paylaşarak eğlenceli bir ortamda fiilen/aktif olarak derse katılırlar; grup içerisinde ve eşli olarak çalışarak işbirlikçi yaklaşımı kazanmış olurlar. (Total Physical Response & Cooperative Learning).
Kullandığımız multimedya kitaplar,ek öğrenim kaynağı olarak sunulan dinleme metinleri, sınıf ve okul panolarında sergilediğimiz performans çalışmalarımız ile de gizil öğrenmeyi (Peripheral Learning-Desuggestopedia) harekete geçirerek hem görsel hem işitsel destekli İngilizceyi öğrenme atmosferi oluşturmaktayız. İnternet üzerinden kişisel şifrelerle sağlanan girişim ile de  (Onlinepractice)öğrencilerimiz öğrenimlerini pekiştirme fırsatı bulmaktadır. Bu şekilde bilgisayar destekli öğrenim (Computerbased learning) vasıtası ile öğrenciler, öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçebilmenin keyfini yaşarlar ve bu dil edinim yolculuğunda kendi gemilerinin küçük kaptanları olurlar(becoming autonomous learners).
Çevrimiçi Uygulama / Online Practice
Sınıf içi öğrenme materyallerimize ek olarak öğrencilerimize okul dışı ortamlarda da dil edinimini sürdürme ve pekiştirme imkanı sunuyoruz. Kazanımlara paralel hazırlanmış öğretici ve eğlenceli  bir çevrim içi oyun ile öğrencilerimiz destekliyoruz.
Online practice öğrenmeyi okul dışında pekiştirmeyi amaçlayan, öğrencilerimizin yaş ve bilişsel özelliklerine uygun güvenli bir içeriğe sahiptir. Bu uygulama ile birlikte;
  • İngilizce öğrenme okul dışı zamanlarda da gerçekleşir.
  • Etkin ve kalıcı öğrenmeyi desteklediği için öğrenme sorumluluğunu geliştirir.
  • Motivasyonu artırdığından bilişsel beceriler daha kısa sürede gelişir.
  • Öğrencilerin gelişimlerine yönelik geri bildirim imkânı sağlar.
  • Veliler okul dışı ortamda da çocuklarının İngilizce öğrenme deneyimlerine dahil olur ve paylaşma olanağı bulur.
Ölçme Değerlendirme / Assesment And Evaluation
Dil program hedeflerimizin gerçekleşme düzeyini ölçerken sayısal değerlerin ötesinde süreci değerlendiren eğitim anlayışını benimsemekteyiz. Gelişime dayalı bakış açımız ile temel dil kullanımına ek olarak istenen hedefe uygun hazırlanan sınıf içi portfolyo çalışmaları, performans etkinlikleri ile öğrenme sürecini değerlendirmekteyiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here